вторник, 10 ноември 2009 г.

Протест на хората с увреждания

Протест на хората с увреждания
Теодор Дечев – независим кандидат за кмет на София, подкрепи протестиращите

На 05 ноември, четвъртък, от 11 ч., организации на хората с увреждания организираха поход от езерото „Ариана" до Народното събрание, където на депутатите беше връчен зако-нопроект за личната помощ, който, би мзогъл да регламенти-ра статута на личния асистент за хората с увреждания и би подобрил значително пълноцен-ната им интеграция в общест-вото.

Зад проектозакона стоят представители на 5 граждански организации, които от години работят за промяна на нагла-сите към хората с увреждания чрез активни застъпнически действия в подкрепа на техните човешки права и достоен живот.
Екип на тези организации (Фондация „Достоен живот” – Бургас, сдружение „Ти избираш” – Стара Загора, сдружение „Достоен живот” – Видин, сдружение „Бъдеще за децата с увреждания” – Казанлък и Център за независим живот – София) с професионалното и експертно сътрудничество на група от юристи изготви проектозакон за личната помощ. За първи път в България инициативни хора с трайни физически увреждания – самите те потенциални ползватели на лична помощ, предприемат активни целенасочени действия за постигане на законодателни нововъведения, чрез приемане на изработения от тях самите проектозакон.

В качеството си на независим кандидат за кмет , подкрепен от Партия „Зелените”, Тодор Дечев се включи в протеста като гражданин, без да провежда политическа агитация. Заедно със съпредседателя на „Зелените” - Андрей Ковачев, съпроводиха шествието от езерото „Ариана” до импровизирания митинг пред сградата на Народното събрание.

По-късно, пред представители на медиите той заяви следното: „София е град, който продължава да бъде недостъпен за хората с увреждания. Наблюдавам от 1998 г., имитационните процеси, които портичат в тази сфера – много говорене и почти никакви действия. Промени има само на терминологично равнище – инвалидите станаха „хора с увреждания”. Може би скоро ще станат и „хора със специални нужди”, но промените в терминологията не се съпътстват с действия, които да ги доближат до така желания независим живот.
В приетия от мен и ПП „Зелените” общ политически документ „Гражданско действие за Зелена София” се предвиждат радикални мерки за засилване на контрола за осигуряване на архитектурна достъпност ПОНЕ при новоизграждащите се сгради, които продължават да се строят по старому. Не бива да се допуска строителство на нови сгради, в които не са заложении необходимите възможности за достъпност на хората с увреждания”.


Източник: teodordetchev

Няма коментари:

Публикуване на коментар